Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Про нас
Послуги

Аналітична підтримка повного циклу

Corestone Group – аналітична група, що об’єднує фахівців з міждисциплінарним підходом до вирішення завдань. Ми використовуємо сучасні технології та спеціально розроблене аутентичне програмне забезпечення, що якісно вирізняє наш продукт. Експертиза у різних галузях та комбінований аналіз дозволяють нам створювати нові формати аналітики, які сприяють пошуку інсайтів.
Серед продуктів Corestone Group є: (1) аналіз інформаційного поля та соціальних процесів, (2) семантична та емоційна оцінка, (3) детермінація психологічних типів та моделей поведінки, (4) моделювання поведінки виборця, (5) прогнозування та сценарне моделювання розвитку ситуацій, (6) бізнес-симуляції та вибір оптимальної моделі розвитку, (7) створення галузевих мап тощо.
Нас обирають ті, хто впливає на перебіг подій. Гарантуємо конфіденційність кожному клієнту.

Моніторинг аудиторії

Вимірювання кількості контактів аудиторії з меседжем/матеріалом

Оцінка ефективності кампаній з інформування

Оптимальне поєднання медіапланування

Аналітична підтримка

Аналіз індустрій, ринків та процесів

Регуляторна база, фінансові та ресурсні ринки, FMCG, ЗМІ, соціальні процеси і т.д.

Пошук і перевірка інформації (український та зарубіжні сегменти)

Підготовка аргументаційної бази до переговорів/виступів

Репутаційний менеджмент

Моделювання поточного інформаційного поля

Аналіз інформаційного поля з урахуванням бенефіціарів інформаційних кампаній та власників ЗМІ

Польові дослідження

Пошук глибинних причин проблемних ситуацій

Отримання первинної інформації на масцях (з регіонів, виробництв, від безпосередніх учасників подій)

Smart соціологія

Проведення психографічних досліджень для оцінки іміджу клієнта, сприйняття аудиторією події/спірної ситуації

Вивчення емоційної карти і семантики цільової аудиторії

Стратегічне планування

Розробка інформаційної стратегії

Супровід на рівні щотижневої тактики